EKOLOGICZNE CYTATY.Podobno to osoba nauczyciela potrafi sprawić, że dana dziedzina wiedzy staje się dla nas interesująca, a przede wszystkim zrozumiała. To fascynujące, jak tę samą kwestię można przedstawić na wiele sposobów i zarazem sposobem prezentacji nastawić odbiorcę do podmiotu. Czym jest dla nas ekologia? Czy to hasło już się “wyświechtało” a może nabiera wciąż nowych znaczeń? Jak o ekologii mówią ludzie znani powszechnie i znani jedynie w naukowych kręgach?

12 EKOLOGICZNYCH CYTATÓW

#1 “Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz” Albert Einstein

#2 “Dobrze jest człowiekowi żyć z głową w chmurach a myślom dać mieszkać pośród orłów, ale musi on też myśleć o tym, że im wyżej drzewo wspina się ku niebu, tym głębiej musi zapuścić korzenie w serce matki Ziemi” przysłowie plemienia Kruków

#3 “Mowa ziemi jest podobna do mowy miłości – ziemia także przemawia w ciszy. Stąd zapewne bierze się to przymierze między zakochanymi i umierającymi a ziemią. Płynie ono z pokrewieństwa ciszy” ks. Józef Tischner

#4 “Ekologia uczy, że światu wszyscyśmy potrzebni, choć niektórzy na dziwne sposoby.” Artur Baniewicz

#5 “Szwedzcy ekolodzy powtarzają jak mantrę “Ziemia nie należy do nas. Pożyczamy ją od naszych dzieci”. Peter Berlin

#6 “Cechą późnej nowoczesności jest właśnie uświadomienie sobie ekscesów, jakich dopuścił się człowiek jako pan i władca przyrody, ten człowiek-zdobywca, którego od tej pory przestaliśmy akceptować. Dobrze rozumiemy, że jesteśmy ogrodnikami, a nie stwórcami, że świat nadaje nam strukturę w takim samym stopniu, w jakim my nadajemy ją światu.” Chantal Delsol

#7 “To w jakiś sposób fantastyczne wyrzucać po jedzeniu talerze za okno i mieszkać w domu, który cały czas zanurza się, zdążając ku zagładzie.” Tove Jansson, Lato

#8 “Większość ludzi chce robić to, co jest dobre dla świata, o ile nie wiąże się to z ponoszeniem osobistych kosztów.” Jonathan Safran Foer, Klimat to my. Ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu

#9 “Ekologia została nazwana nauką wywrotową, ponieważ wszelkie wysiłki jej przedstawicieli, mające uchronić od zagłady środowisko, prowadzą do nadzwyczaj licznych konfliktów z utrwalonymi przywilejami społecznymi oraz prawami gospodarczymi.” Carl Sagan

#10 “Jestem lasem, jestem rzeką, więc staję w ich obronie tak samo, jakbym bronił siebie. I nie wynika to z jakiegoś nakazu, powinności czy przymusu, ale z głębokiego rozpoznania tego, kim naprawdę jestem. W tym stanie (jeżeli jest on prawdziwie głęboki) po prostu działam, nawet gdybym miał być jedynym człowiekiem, który tak właśnie robi.” Ryś Kulik

#11 “(…) zmiana technologiczna ani się nie sumuje, ani nie odejmuje. Ma charakter ekologiczny. Używam słowa “ekologiczny” w tym samym sensie, w jakim posługują się nim specjaliści z dziedzin zajmujących się środowiskiem. Jedna znacząca zmiana generuje zmianę całościową. Jeśli z pewnego środowiska usuniecie gąsienice, nie uzyskacie tego samego środowiska minus gąsienice: będziecie mieli nowe środowisko, bo zmieniliście warunki przeżycia; to samo dotyczy dodania gąsienic do środowiska, w którym dotychczas nie było ani jednej. Tak właśnie działa ekologia środków przekazu. Nowa technologia nic nie dodaje ani niczego nie odejmuje. Nowa technologia wszystko zmienia.” Neil Postman

#12 “Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy niedzielnej szkółki. Tam się nauczyłem, że trzeba:

dzielić wszystko,
postępować uczciwie,
nie bić innych,
odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz,
sprzątać po sobie,
nie brać nic, co do mnie nie należy,
powiedzieć “przepraszam”, jeśli się kogoś uraziło,
myć ręce przed jedzeniem,
spuszczać wodę,
jeść ciepłe bułeczki i popijać zimnym mlekiem,
prowadzić zrównoważone życie, trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i codziennie trochę popracować,
po południu zdrzemnąć się.
A kiedy wyjdziesz z domu, uważaj na ruch, trzymaj ręce i kij przy sobie.
Zwracaj uwagę, jak cudowne jest wszystko, co ciebie otacza (…)
Zapamiętaj też to ważne słowo, jedno z pierwszych, jakiego się nauczyłeś: PATRZ.

Wszystko to, co trzeba wiedzieć, gdzieś istnieje. Niepodważalne reguły i miłość, i troska o higienę. Ekologia i polityka, i równość wszystkich, i zdrowe życie.” Robert Fulghum


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top